2 inner commata horizontal - 2 innere, horizontale KommatauFL'ULUL'URU'LUR'Fu
u F L' U L U L' U R U' L U R' F u
2 outer commata horizontal - 2 uere, horizontale KommataFR'DRDR'DLD'RDL'F
F R' D R D R' D L D' R D L' F
RFDFD'FLB'UBm''
R F D F D' F L B' U B Rs
LFL'D'LF'L'DF'D'F'DFL'
L F L' D' L F' L' D F' D' F' D F L'
LF'U'aFDF'UFD'FDF'L'
L F' D'a F D F' U F D' F D F' L'
FDFDLDFD'FD'LDFD'FD'
F D F D L D F D' F D' L D F D' F D'
2 outer commata horizontal - 2 uere, horizontale KommataUFU'L'UF'U'LF'L'F'LFU'
U F U' L' U F' U' L F' L' F' L F U'
U2 F U- L- U F- U- L F- L- F- L F U-
UF'mFLF'RFL'FLF'U'
U F' R's F L F' R F L' F L F' U'
U F- R- L- F L F- R F2 L- F L F- U-
FDRDR'DBU'LUs
F D R D R' D B U' L U Fs
F2 D2 R D R- D B2 U- L U F2 B2
DFLFL'FUB'RBe''
D F L F L' F U B' R B Us
D2 F2 L F L- F U2 B- R B U2 D2
2 outer commata vertical #1 - 2 uere, vertikale Kommata #1R'Ux'LDL'D'LDR'DL'D'RxU'R
R' U x' L D L' D' L D R' D L' D' R x U' R
2 outer commata vertical #1 - 2 uere, vertikale Kommata #1RU'R'BRURB'DBD'BRB'
R U' R' B R U R B' D B D' B R B'
R U- R- B R U R2 B- D B D- B R B-
2 outer commata vertical #2 - 2 uere, vertikale Kommata #2FU'F'RFUFR'DRD'RFR'
F U' F' R F U F R' D R D' R F R'
RD'LBLB'LUR'FRU'DR'
R D' L B L B' L U R' F R U D R'
4 parallel commata horizontal #1 - 4 parallele Kommata horizontal #1B'eF'D'RDFe'B
B' e F' D' R D F e' B
4 parallel commata horizontal #2 - 4 parallele Kommata horizontal #2DLU'aFaLF'aLU
D L D'a Ba L B'a L U
D'RaBR'aBUaBU'
D' Ra B R'a B Ua B U'
4 antiparallel outer commata horizontal #1 - 4 gegenlufige uere Kommata horizontal #1UF''L''B''RUaL''F''RFD
U F'' L'' B'' R Ua L'' F'' R F D
(FR'DRDR'D''LD'RDL'F)
(F R' D R D R' D L D' R D L' F y)
4 antiparallel inner commata horizontal #2 - 4 gegenlufige innere Kommata horizontal #2(FR'DRDR'D''LD'RDL'F'')Uy'
U ( F R' D R D R' D L D' R D L' F y) U y'
U'DF''L''FRU'aL''BRFD
U'D F'' L'' F R U'a L'' B R F D
D'RBRUBRBL''UaL''U
D' R B R U B R B L'' Ua L'' U
4 angled displaced commata horizontal - 4 gewinkelte, versetzte Kommata horizontalD'FU'aFUD'
D' F U'a F UD'
UD'L''U'aL''D'
UD' L'' U'a L'' D'
4 angled vertical parallel commata - 4 gewinkelte, vertikal parallele Kommata horizontalDRU'aRU
D R U'a R U
U'RUaRD'
U' R Ua R D'
UFU'aFD
U F U'a F D
U F2 U- D- F2 D
DRU'aRU
D R U'a R U
D R2 U- D- R2 U
4 angled commata vertical & horizontal - 4 gewinkelte Kommata, vertikal & horizontalBD'L''UFLF'UFL'F'U'L''DB'
B D' L'' U F L F' U F L' F' U' L'' D B'
6 commata in 3 directions - 6 Kommata in 3 RichtungenFBL'UL''U'LF'DRFU'L''UFDRD
FB L' U L'' U' L F' D R F U' L'' U F D R D
6 commata in 3 directions - 6 Kommata in 3 RichtungenBR'BD'F'RFUBU'R'DFRF'U'
B R' B D' F' R F U B U' R' D F R F' U'
UFRF'D'RUBUF'RFDBRB'
U F R F' D' R U B U F' R F D B R B'
UFRF'D'RUBUF'RFDBRB'
U F R F' D' R U B U F' R F D B R B'
U F R2 F- D- R U B2 U2 F- R2 F D B2 R B-
BR'BD'F'RFUBU'R'DFRF'U'
B R' B D' F' R F U B U' R' D F R F' U'
B R- B2 D- F- R2 F U2 B2 U- R- D F R2 F- U-
M''EULURB'RFaDFBRDL'FL'D
Sr Sd U L U R B' R Fa D F B R D L' F L' D
2 commas 4 corners - 2 Kommta 4 EckenFLU'FR'DRD'RFU'BDRDBU
F L U' F R' D R D' R F U' B D R D B U
2 commata 4 edges - 2 Kommata 4 KantenU'RUR'UB'DBU'F'BDBRFR
U' R U R' U B' D B U' F' B D B R F R
U'RF'BLBU'R'UFUF'URUF
U' R F' B L B U' R' U F U F' U R U F
2 lying Y - 2 liegende YD'FR'F'R'U'RD'FDBUF'UB'e
D' F R' F' R' U' R D' F D B U F' U B' D U'
2 L, 2 commata - 2 L, 2 KommataL'DBe'B'LB'L'BRU'RD'L
L' D B D' U B' L B' L' B R U' R D' L
RU'RDBUFLFD'BRURU'R
R U' R D B U F L F D' B R U R U' R
BLURU'FLD'FURsBU'L
B L U R U' F L D' F U L R B U' L